عنوان سایت
جمعه 4اسفند 1396
  اخبار عمومی
رئیس هیات امنا و موسس دانشگاه آزاد اسلامی در اجتماع بزرگ بسیج اساتید گفت: با تشکیل مرکز جذ ...
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در در اجتماع بزرگ اساتید بسیجی گفت: انسان‌سازی و رشد فرهنگی دانشج ...
  اخبار دانشگاهها
رئیس هیات امنا و موسس دانشگاه آزاد اسلامی در اجتماع بزرگ بسیج اساتید گفت: با تشکیل مرکز جذ ...
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در در اجتماع بزرگ اساتید بسیجی گفت: انسان‌سازی و رشد فرهنگی دانشج ...
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تعریف بیش از حد مسئولان از برجام را یکی از دلایل ایجاد وضعیت ف ...
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری فارس بازدید و با مسئولان این خب ...